rýchlobežné brány

Rýchlobežné garážové brány DYNACO

Rýchlobežné fóliové brány sú vhodné pre použitie do interiéru aj exteriéru, predovšetkým používaním s vysokou intenzitou dopravy ako sú:

• logistické podniky – letiská, prekladiská, veľkosklady, veľkoobchody,

• chemické a farmaceutické podniky, strojárenské podniky

• prevádzky vyžadujúce veľké nároky na hygienu a (alebo) časté čistenie – potravinársky priemysel

• umývacie linky dopravných prostriedkov,

• prevádzkam vyžadujúcim udržanie mikroklimatickej prevádzky – chladiarenské a mraziarenské prevádzky

Fólie neobsahujú žiadne pevné časti, ktoré by sa mohli nárazom poškodiť alebo ohnúť a vyradiť tak z prevádzky alebo poškodiť dopravný prostriedok či materiál.

Špeciálne spevnenie vodiacich líšt umožňuje odolávať náporu silného vetra až do 160km/h, bez toho aby bola porušená funkčnosť vrát, fólie neobsahuje žiadne pevné výstuhy, ktoré by sa mohli vetrom ohnúť alebo zlomiť

Cena brán – príklad prečo je výhodné použiť rýchlobežné brány od firmy DYNACO?

  Konkurencia Brány DYNACO
Cena brány 3 300 € 4 000 €
Náklady na opravu a údržbu 1 300 € 200 €
Celkové náklady na bránu 4 600 € 4 200 €
Rozdiel celkových nákladov 4 600 – 4 200 = 400 € (úspora)

Technické parametre

 
Rýchlosť otvárania 1,2 – 2,4 m/s a zatvárania 0,6 – 2,4 m/s
 
• Maximálna šírka brán 12 m
• Vysoko odolná a pevná pritom pružná fólia, tlak až 110 kg/m2 alebo 1080 Pa
• Brány testované na 1 milión cyklov bez servisu
 
Štandardné prevedenie
 
• 8 základných farieb fólie
• Riadiaca jednotka (frekvenčný menič, prijímač detektoru prekážok, elektronická riadiaca karta s displejom, núdzové tlačidlo, tlačidlo na otváranie brány a hlavný vypínač)
• Pohon (trojfázový, 2 alebo 4 pólový s výkonom od 0,55 – 2,2 kW)
• Detektor prekážok(WDD)s vlastným zdrojom(životnosť 10 rokov) umiestnený v spodnej hrane brány
• Infrazávora umiestnená vo výške 300 mm od spodnej hrany
 
Vyskúšajte sami… S NAŠÍMI BRÁNAMI UŠETRÍTE !

rýchlobežná brana 1

rýchlobežná brana 2

rýchlobežná brana 3

rýchlobežná brana 4