Čo by malo spĺňať platené parkovisko? | Baneko
Sledujte nás:  Facebook

Čo by malo spĺňať platené parkovisko?

Platené parkoviská ako aj iné miesta vyhradené na státie spadajú pod vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Sú evidované ako stavby užívané osobami, ktoré spĺňajú technické požiadavky na výstavbu. Takáto stavba musí mať pred vchodom rozptýlenú plochu, ktorá zodpovedá účelu stavby. Jej rozptýlenie musí zabezpečovať plynulý a bezpečný príchod aj odchod a rozptyl osôb ako aj osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Počet parkovacích mies musí zodpovedať slovenskej technickej norme. Ak máte v pláne parkovisko či garáž pre nákladné autá nad 3,5 tony vaša plocha musí stáť mimo obytnej časti mesta a obce. Takáto odstavná plocha nesmie škodiť zdraviu ľudí, nesmie rušiť ich prácu, pokoj a bývanie hlukom alebo zápachom. Parkoviská musia byť zazelenené.


Nový spôsob platby za parkovné – QR


Ak nemáte v pláne zamestnávať iných ľudí a stačí vám automatické parkovisko potom určite siahnite po parkovacích rampách so samo-výdajnými lístkami. Pri samotnej platbe je možné využívať QR kódy. Platenie parkovania cez QR kód je relatívne nový spôsob, ktorý umožňuje vodičom jednoducho a rýchlo zaplatiť za parkovanie pomocou svojho smartfónu. QR kód je skenovaný pomocou aplikácie na smartfóne a potom sa platba uskutoční prostredníctvom online platobnej brány. Tento spôsob platby má niekoľko výhod. Vodič nemusí mať pri sebe hotovosť, nemusí hľadať parkovací automat alebo parkovaciu kartu a nemusí si pamätať na presný čas príchodu na parkovisko. Okrem toho môže aplikácia poskytovať informácie o voľných parkovacích miestach a časových obmedzeniach. QR kódy sú užitočné aj pre prevádzkovateľov parkovacích miest, pretože umožňujú rýchlejšiu a efektívnejšiu správu platieb a zároveň umožňujú zákazníkom platiť bez nutnosti inštalovať špeciálne zariadenia na svoje vozidlá.


Parkovacie zábrany na súkromných parkovacích miestach


Povedzme, že máte parkovisko, ktoré je umiestnené na vhodnom mieste a boli by ste radi keby bolo využité na 100%. Drvivá väčšina vodičov bude parkovisko využívať cez deň ale čo noc? Využite parkovacie zábrany a poskytnite ľuďom ich „vlastné“ parkovacie miesto. Parkovacie zábrany alebo závory sú zariadenia určené na obmedzenie alebo zastavenie prístupu motorových vozidiel na parkovacie miesta. Parkovacie zábrany sú často používané na ochranu parkovacích miest pre určitých ľudí, ako napríklad zákazníkov alebo zamestnancov. Takto bude vaše parkovisko využité aj cez deň aj v noci a ľudia budú spokojní, že keď sa budú večer vracať z práce či nákupov nemusia bezcieľne blúdiť a hľadať okolo bytov voľné parkovacie miesta. Parkovacie zábrany budú umiestnené na mieste parkovacieho miesta a kompetentná osoba, ktorá si za miesto bude platiť dostane diaľkové ovládanie alebo kľúčiky aby v prípade odchodu parkovaciu zábranu zodvihla a naopak pri príchode ju zložila. Dôležité je ale nezabudnúť na správne osvetlenie parkoviska a poriadny kamerový systém. Jednou z možností je aj umiestnenie elektro-nabíjacej stanice na parkovisko. Každá takáto technologická vychytávka vás posunie vyššie. A v neposlednom rade, a to sa píše aj vo vyhláške, plocha sa musí zelenať tzn. parkovisko by malo byť okrasné a mať dostatok zelene, aby sa zlepšil estetický vzhľad a zároveň zvýšila kvalita ovzdušia.

 

© 2024 Baneko - všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA