Revízne správy | Baneko
Sledujte nás:  Facebook

Revízne správy

Vykonávame odborné prehliadky a skúšky zdvíhacieho zariadenia (v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, písm. a). Zákona NR SR  č. 124/2006 Z. z. a podľa § 9 a § 13 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v rozsahu Bf – zvisle posuvná brána s motorovým pohonom. Pri pravidelnej revízii brán sa dôkladne prekontrolujú a odskúšajú všetky časti brány, jej eventuálne opotrebovanie, poškodenie a funkčnosť pri plnej prevádzke a preverí sa technická dokumentácia zariadenia. V prípade zistených nedostačujúcich výsledkov a nedostatkov ponúkame riešenie na ich odstránenie.

© 2024 Baneko - všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA