Núdzové otváranie garážovej brány | Baneko
Sledujte nás:  Facebook

Núdzové otváranie garážovej brány

Núdzové otváranie garážovej brány z interiéru a kedy ho použiť

Kedy ho použiť

Núdzové odblokovanie pohonu JIM3 alebo JIM4 na sekcionálnej garážovej bráne môžeme využiť v situáciách kedy nie je možné použiť automatický pohon (odstávka elektrickej energie, servis, poškodenie pohonnej jednotky alebo iné závady).

Ako ho použiť

  • bránu odisťujeme šnúrkou na odblokovači
  • šnúrku zatiahneme smerom nadol pokým nám nezaskočí za malý plastový úchyt (na obrázku znázornený pri šípke - úchyt býva označený červenou guličou)
  • v prípade, že je brána odblokovaná a držiak je zaskočený za odblokovačom (odblokovač je tá časť kde je červená gulička) je možné bránu ovládať ručne smerom hore a dole.
  • hotovo.

POZOR  núdzové otváranie je primárne vyrobené na pohonoch pre odblokovanie a zablokovanie brány v zavretom stave. Ak chceme opäť bránu zablokovať aby mohla byť ovládaná pohonom je potrebné aby:

  • sme malý plastový úchyt s červenou bodkou vytlačili smerom doprava (pohľadom na bránu z interiéru) čím budeme počuť zaskočenie odblokovača spať do zarážky
  • následne nájdeme fyzicky miesto kde je opačná strana odblokovača -  zub jazdca (umiestnená na lište pohonnej jednotky) a bránu ručne k opačnej strane zatlačíe aby sa odblokovač a zub jazdca teda protikus spojili.

núdzové odblokovanie brány

Kontaktujte nás

© 2024 Baneko - všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA