Právne normy a ISO pre automatické brány | Baneko
Sledujte nás:  Facebook

Právne normy a ISO pre automatické brány

   S moderným pokrokom v oblasti automatických bránových systémov sa otvára nový priestor pre inovácie v bezpečnosti a pohodlí pri vstupe na prevádzkové priestory podnikov. Pre právnické osoby, ktoré uvažujú o inštalácii automatických brán do svojich firiem, je dôležité uvedomiť si nielen technické aspekty, ale aj právne a etické normy, ktoré je potrebné dodržiavať.

Dodržiavanie právnych noriem a ISO certifikácie

Prvým a kľúčovým krokom pri inštalácii automatických brán je zabezpečiť, že všetky právne normy sú splnené. ISO 9001 a ISO 45001 sú dva dôležité certifikáty, ktoré by mali byť zohľadnené. ISO 9001 sa týka systémov riadenia kvality, zatiaľ čo ISO 45001 sa zameriava na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ich dodržiavanie je kľúčové pre zabezpečenie bezpečného a spoľahlivého prevádzkovania bránových systémov.

Európske normy (EN) týkajúce sa automatických bránových systémov

  • EN 12453 a EN 12445: Tieto normy sa týkajú bezpečnostných požiadaviek na automatické bránové systémy a poskytujú smernice pre návrh, montáž, a testovanie, aby sa minimalizovali riziká spojené s prevádzkou.
  • EN 12604: Špecifikuje minimálne požiadavky na výkon a skúšky bránových motorov, ktoré sú súčasťou automatických brán.

Právne požiadavky v rámci Slovenskej republiky

  • Zákon č. 124/2006 Z. z. o technickej bezpečnosti prostriedkov technickej ochrany: Réguluje technickú bezpečnosť prostriedkov technickej ochrany, vrátane automatických bránových systémov.
  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR): Tento zákon je dôležitý z hľadiska ochrany osobných údajov, ktoré by mohli byť zbierané prostredníctvom kódov a povolení na manipuláciu s bránami.


ISO Normy

  • ISO 9001: Táto norma sa týka systémov riadenia kvality, čo môže byť relevantné pre výrobu a inštaláciu automatických brán.
  • ISO 45001: Norma pre systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá by mohla byť aplikovateľná na inštaláciu a údržbu brán.


Je dôležité prekonzultovať to s dodávateľmi automatických bránových systémov a ich výrobcami nakoľko je potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať stav a mať platné revízie.

 

© 2024 Baneko - všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA