Protipožiarné vchodové dvere | Baneko
Sledujte nás:  Facebook

Protipožiarne vchodové dvere

sú neodmysliteľnou súčasťou veľkých výrobných hál, podzemných parkovísk ale sú súčasťou aj rodinných domov. Každé protipožiarné vchodové dvere musia spĺňať požadované normy požiarného uzáveru. Pod pojmom "požiarný uzáver" myslíme dverovú zostavu s pohyblivou konštrukciou uzatvárajúcou trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii určený najmä na prechod osôb alebo dopravných prostriedkov, ktorá v uzatvorenom stave bráni šíreniu tepla, obmedzuje šírenie tepla alebo bráni prenosu plameňa, bráni prieniku dymu. Požiarna odolnosť požiarneho uzáveru je jeho schopnosť spĺňať v čase určenom skúškou uvedenou v technickej norme požadovanú vlastnosť, ktorou je celistvosť E, celistvosť E a izolácia I alebo celistvosť E a radiácia W.

Funkčnosť protipožiarných vchodových dverí

Bezpečnostný mechanizmus dverí požiarne odolných, dverí dymotesných a dverí kombinovaných musí byť vyhotovený a inštalovaný na strane úniku tak, aby po uvedení do činnosti sa automaticky vrátil do zaistenej polohy a bol pripravený na opakované použitie, umožňoval odblokovanie a ľahké ručné otvorenie pohyblivej konštrukcie dverí; to platí aj pre dvere otvárané alebo zatvárané elektrickou energiou, pneumatickou energiou alebo hydraulickou energiou, ak nastane prerušenie dodávky energie.

Vybavenie dverí požiarne odolných, dverí dymotesných alebo dverí kombinovaných panikovým východovým uzáverom upravuje osobitný predpis.

Kontaktujte nás

protipožiarné dvere


© 2024 Baneko - všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA